Mobilni prireditveni prostor

18.04. 2018,
Kategorija: Nekategorizirano | Komentarji (0)

Priložnost za povezovanje ponudnikov Tuhinjske doline

Turistično društvo Tuhinjska dolina in Terme Snovik sta se odločila za izvedbo skupne operacije Mobilni prireditveni prostor kot možnost povezovanja ponudnikov Tuhinjske doline v skupno ponudbo destinacije Srce Slovenije. Partnerja sta omenjeno operacijo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016, ki ga je 23. 9. 2016 objavila Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije.

LAS Srce Slovenije deli sredstva na podlagi javnih pozivov, pri tem pa morajo prijavljeni projekti s svojimi učinki prispevati k višji kakovosti življenja na podeželju ter slediti strategiji LAS Srce Slovenije. Pri tem izhaja iz lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Prijavitelji dobijo povrnjena vložena sredstva po uspešno izvedenem projektu oziroma v primeru več faz po vloženih zahtevkih za posamezne faze. Projekti se financirajo iz Evropske unije preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Prednost imajo projekti, ki na nek način izstopajo, so inovativni, povezujejo različne partnerje, so ekonomični in imajo trajnostni učinek za območje Srce Slovenije.

Turistično društvo samo in v sodelovanju s Termami Snovik ter drugimi lokalnimi društvi že več kot 10 let izvaja različne dogodke, sejme in prireditve in na ta način aktivno vpliva na razvoj turizma v Tuhinjski dolini, občini Kamnik in na območju Srca Slovenije. Zato je turistično društvo k projektu postavitve mobilnega prireditvenega prostora kot partnerja povabilo Terme Snovik in različna lokalna društva ter osnovno šolo kot deležnike. Sodelujoči so svojo namero potrdili s Pismom o nameri. S postavitvijo mobilnega prireditvenega prostora bo Tuhinjska dolina in destinacija Srca Slovenije pridobila nove možnosti za izvajanje celoletnih prireditev ne glede na vremenske pogoje, kar do sedaj ni bilo možno. Na območju Tuhinjske doline namreč ni bilo primernega pokritega prostora, potrebe po njem pa se kažejo že dalj časa. Z novim projektom bo Tuhinjska dolina pridobila osrednji prireditveni prostor, ki bo pomembno vplival na kakovost življenja domačinov in povečal priložnost za nadaljnji razvoj turizma. Prostor bo vplival na intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov. Navedeni projekt bo omogočal turističnemu društvu, partnerju in drugim lokalnim akterjem izvedbo raznolikih projektov, ki bodo prispevali h krepitvi lokalne identitete (etnološke prireditve, turistična ponudba), k spodbujanju lokalne samooskrbe (prodaja kmetijskih proizvodov in pridelkov), ozaveščanju prebivalcev o pomenu varovanja narave in okolja (vzpostavljanje kratkih verig z lokalno in ekološko pridelanimi živili), učinkoviti rabi virov energije, širjenju okoljskih informacij (izobraževanje osnovnošolskih otrok, ohranjanje naravne in kulturne dediščine), socialni vključenosti (medgeneracijsko sodelovanje, socialno podjetništvo). Ob vsem tem pa bo projekt omogočal podjetniško miselnost in novo zaposlitev v Termah Snovik.

Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa bo prispeval k uresničevanju le-teh. Deležniki projekta so: KUD Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju; Kulturno društvo Srednja vas; Kulturno društvo Tuhinj; Športno društvo Šmartno v Tuhinju; Športno društvo Tuhinj; Turistično društvo Gora, Sveti Miklavž; Društvo Sožitje Kamnik, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kamnik; Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas pri Kamniku in Osnovna šola Šmartno v Tuhinju.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI:

1.      Ureditev prostora za namestitev šotora, dobava, postavitev šotora in oprema šotora.

2.      Izdelava terminskega in vsebinskega razporeda prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali v prireditvenem prostoru, izdelava akcijskega načrta promocijskih aktivnosti, obveščanje javnosti o izvajanju projekta in možnosti vključitve različnih ponudnikov, izdelava promocijskih materialov in izvajanje trženja.

3.      Zaposlitev informatorja in organizatorja.

4.      Nabava električne postaje, električnega transportnega vozila. 

Turistično društvo bo koordiniralo aktivnosti v zvezi s postavitvijo šotora, partner pa aktivnosti v zvezi z nabavo električne polnilnice, električnega vozila in notranje opreme šotora, promocijske in trženjske aktivnosti dogodkov in izvedbo dogodkov. Poleg tega bo skrbel za vzdrževanje prostora in opreme ter trženje/najem šotora. Deležniki bodo koristili mobilni prostor za izvajanje svojih oziroma skupnih projektov. Projekt vključuje tudi nabavo električnega dostavnega vozila za prevoz prtljage, inventarja in prevoz gostov. Postavitev polnilnice bo ekološko osveščenim gostom omogočala polnjenje električnih vozil, ki bo nameščena pred vhodom v Terme Snovik. Polnilnica bo odprtega tipa. Mobilni šotor bo lociran v naselju Snovik, nasproti Term Snovik, v občini Kamnik, v Srcu Slovenije, na lokaciji, kjer so že sedaj prireditve Turističnega društva Tuhinjska dolina. Predvideva se, da se bo šotor postavljal tudi na drugih lokacijah. Opremljen bo z ustrezno opremo in bo omogočal organizacijo dogodkov, prireditev, srečanj, porok, sejmov, veselic, zabav, proslav, koncertov … Šotor bo možno tudi pregraditi.

Za izvedbo operacije Mobilni prireditveni prostor bodo Terme Snovik zagotovile lastna sredstva za operacijo in tudi omogočile premostitev finančnih sredstev od plačila za nakup opreme in opravljenih storitev do nakazila nepovratnih sredstev iz naslova izstavljenega zahtevka.

Vpliv projekta v Tuhinjski dolini bo trajnosten, to pomeni, se bo nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev oz. po zaključku projekta. Projekt bo odpiral številne nove možnosti in predstavljal dobro prakso na področju celostnega pristopa pri ohranjanju dediščine, vzdrževanju družabnega in društvenega življenja ter prispeval k razvoju novih turističnih proizvodov, kakovostnih izdelkov in novih tržnih poti. Projektne aktivnosti bodo omogočale oblikovanje in trajnostno delovanje enega delovnega mesta v sklopu Term Snovik.

Več o projektu si lahko preberete tudi na: http://las-srceslovenije.si/sl_SI/sklad-eksrp/mobilni-prireditveni-prostor/

 

 

Ta prispevek še nima komentarjev.

  Napišite rezultat računa na levi

Oddaj komentar

Napovednik

Ovčereja v Tuhinjski dolini nekoč in danes

Datum: 30.08.2020 ob 15:00
Lokacija: Prireditveni prostor pri Termah Snovik

Tradicionalna etnološka prirditev v avgustu

Preberi več...