Skoči na vsebino

Dejavnosti društva​

Turistično društvo Tuhinjska dolina je prostovoljno društvo, v katerem se združujejo krajani, ki v okviru društva uresničujejo svoje interese z namenom in ciljem pospešiti turizem, rekreacijo in promovirati kraje v Tuhinjski dolini v turistične namene. Društvo se s svojimi aktivnostmi trudi zviševati kakovost življenja prebivalstva in skrbi za lepši izgled doline.

Tekom razvoja društva se je izoblikovalo šest ključnih dejavnosti, tako imenovanih sekcij. Člani zbrani v posamezno sekcijo ključno prispevajo k nadaljnjemu razvoju ponudbe Tuhinjske doline. Vodje sekcij pa sodelujejo pri razvoju društva.

Spodbuja rekreacijo krajanov in nagovarja obiskovalce za raznolika in aktivna doživetja v neokrnjeni naravi.

Z različnimi akcijami spodbuja krajane k urejanju in varovanju okolja, kar prispeva k turistični privlačnosti doline.

Zavzema se za ohranjanje in oživljanje znanj, ustnega izročila, ljudske umetnosti in obrtnih veščin Tuhinjske doline.

Spodbuja rekreacijo krajanov in nagovarja obiskovalce za raznolika in aktivna doživetja v neokrnjeni naravi.

Ohranja in pospešuje razvoj rokodelstva, prenaša znanja na mlajše ter prispeva h krepitvi kulturne identitete.

Mladi s ponosom na tradicijo in izročilo okolja pomembno prispevajo k razvoju turizma v občini.