Skoči na vsebino

Etnološka sekcija​

Etnološka sekcija v Turističnem društvu Tuhinjska dolina skrbi za ohranjanje kulturne dediščine z organizacijo etnoloških prireditev, na katerih predstavljajo tradicionalne običaje in predmete, ki so povezane s kmečkim delom in življenjem ter bivanjem v dolini.

Tradicionalni dogodki: Velikonočni sejem, Etnološki dnevi, Božična zgodba z živimi jaslicami.

Preberite tudi

Ohranja in pospešuje razvoj rokodelstva, prenaša znanja na mlajše ter prispeva h krepitvi kulturne identitete.

Mladi s ponosom na tradicijo in izročilo okolja pomembno prispevajo k razvoju turizma v občini.

 

Z različnimi akcijami spodbuja krajane k urejanju in varovanju okolja, kar prispeva k turistični privlačnosti doline.