Skoči na vsebino
Domov » Dogodki » 16. redni občni zbor društva

16. redni občni zbor društva

Člani in članice Turističnega društva Tuhinjska dolina, smo se v četrtek, 31.3.2022 zbrali v Termah Snovik na 16. rednem in hkrati tudi volilnem občnem zboru društva.
Po uvodnem pozdravu predsednika Ivana Hribarja in po predlaganem dnevnem redu in izvolitvi organov,  je vodenje občnega zbora prevzela delovna predsednica Iva Bajde.
Izčrpno poročilo o delu društva v letu 2021, je v sliki in besedi podal predsednika društva. Sledila sta še finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora ter poročila vodij sekcij. Vsa poročila so bila sprejeta brez pripomb.
Ker  je letošnje leto za Turistično društvo Tuhinjska dolina tudi volilno leto, so po sprejeti razrešnici staremu vodstvu sledile volitve novega vodstva. Izvolili smo nove člane upravnega odbora, predsednika, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije. Funkcijo predsednika društva bo še naprej opravljal Ivan Hribar, ki je bil soglasno izvoljen, kot tudi vsi člani novega vodstva.
Iz programa dela društva za leto 2022, ki ga je v nadaljevanju predstavil predsednik Ivan Hribar je razvidno, da so želje in načrti veliki, za uresničitev nalog bosta ključna pogoja aktivno sodelovanje članov in zadostna finančna sredstva, ki jih bo društvo skušalo pridobiti iz več virov.
Na koncu se je predsednik društva, zahvalil dolgoletni tajnici Olgi Drolc, ki je to funkcijo opravljala 16 let.
Po končanem občnem zboru je sledilo druženje in klepet o dobri hrani, ki so jo pripravili v Termah Snovik.