Skoči na vsebino
Domov » Dogodki » Delovno srečanje o strategiji turizma v občini Kamnik 2023-2030

Delovno srečanje o strategiji turizma v občini Kamnik 2023-2030

Turizem velja za najperspektivnejšo gospodarsko panogo v kamniški občini, za uspešen razvoj pa je potrebno povezovanje celotne skupnosti in premišljeno ravnanje. V ta namen Občina Kamnik v partnerstvu z Zavodom za turizem in šport Kamnik v sodelovanju s turističnimi ponudniki pripravlja strategijo trajnostnega razvoja turizma v občini Kamnik, ki bo začrtala smer kamniškega turizma do leta 2030.

Delovni sestanek, ki je potekal 14.02.2023 v Termah Snovik, sta s pozdravnimi nagovori otvorila Katarina Hribar, direktorica Term Snovik in Ivan Hribar, prokurist Term Snovik. V nadaljevanju je ga. Miša Novak, izdelovalka Strategije turizma v občini Kamnik za obdobje 2023–2030, predstavila delovni predlog strategije, katere namen je oblikovati jasne razvojne in trženjske osnove za okrepitev pozicije destinacije Kamnik z okolico. Nekateri cilji, ki jih strategija preferira, so dvig kakovosti storitev, povečanje povprečne dobe bivanja, celoletnost ponudbe in obvladovanje povečanih pritiskov v določenih obdobjih ter trajnostna in digitalna preobrazba.

K sooblikovanju strategije so bili povabljeni tudi domačini, lokalni ponudniki in društva, ki so na srečanju predstavili svojo dejavnost in dosedanje prispevanje k razvoju območja. Sledila je razprava in povabilo k posredovanju predlogov.

Strateško načrtovanje razvoja turističnih produktov, ponudnikov in infrastrukture je pomembna naložba v prihodnost, saj omogoča nove zaposlitve v turizmu, hkrati pa z vlaganji v infrastrukturo pripomore k dvigu kakovosti življenja tudi za lokalno prebivalstvo.

Srečanja se je poleg velikega števila domačinov udeležil tudi župan Občine Kamnik Matej Slapar in Luka Svetec, v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, ki sta zbrane tudi nagovorila.