Skoči na vsebino
Domov » Dogodki » Redni občni zbor društva

Redni občni zbor društva

Člani in članice Turističnega društva Tuhinjska dolina smo se v četrtek, 02. 03. 2023 zbrali v Termah Snovik na rednem občnem zboru društva.
Po uvodnem pozdravu predsednika Ivana Hribarja in po izvolitvi organov je vodenje občnega zbora prevzela delovna predsednica Nika Droljc.

Izčrpno poročilo o delu društva v letu 2022 je podal predsednika društva. Sledila sta še finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora ter poročila vodij sekcij. Vsa poročila so bila sprejeta brez pripomb.

Letni program dela društva in finančni načrt za leto 2023 je v nadaljevanju predstavil predsednik Ivan Hribar. Za uresničitev zadanih načrtov je predvsem pomembno aktivno sodelovanje vseh članov in zadostna finančna sredstva.

Pod točko Razno smo poleg ostalih stvari govorili tudi o razpisanem delovnem mestu Organizatorja-tržnika s polnim delovnim časom za določen čas 26 mesecev. Zaposlena oseba bo pokrivala vse organizacijske, trženjske in promocijske aktivnosti v društvu, sodelovanje z drugimi ponudniki, spodbujanje lokalnega prebivalstva k udejstvovanju, skrbela bo za trženje prireditvenega prostora; govorimo torej o krovni osebi, ki bo pokrivala in predvsem povezovala vse segmente v društvu

Po končanem občnem zboru je sledilo druženje in klepet o dobri hrani, ki so jo pripravili v Termah Snovik.