Skoči na vsebino
Domov » Novice » Posebno priznanje TZS Rajku in Manji Žebaljec za dolgoletno prostovoljno delo v društvu

Posebno priznanje TZS Rajku in Manji Žebaljec za dolgoletno prostovoljno delo v društvu

V okviru Dnevov slovenskega turizma 2021 v Postojni je Turistična zveza Slovenije  podelila priznanja najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za njihovo delo v turističnih društvih, ki je temelj slovenskega turizma.

Na predlog upravnega odbora društva sta posebno priznanje prejela  Manja in Rajko Žebaljec, ki  sta ustanovna člana Turističnega društva Tuhinjska dolina.
Manja Žebaljec je vodja etnološke sekcije vse od ustanovitve društva, od leta 2005 in članica upravnega odbora. Njeno res aktivno delo se zlasti kaže v organizaciji etnoloških prireditev (Etnološki dnevi, Velikonočni sejem, Božična zgodba z živimi jaslicami, Košnja po starem,…), kjer prevzema skrb za vsebinski in izvedbeni del prireditve, izvrstna pa je tudi v vodenju – moderiranju prireditev. Prav tako sodeluje  tudi pri vseh ostalih prireditvah, dogodkih in akcijah društva.
Skupaj s svojim možem, Rajkom  skrbita, da obiskovalci prireditev  spoznavajo naše kulturno-etnološko bogastvo in ga ohranjajo.  Skupaj sta odlična idejni vodji, ki se usklajeno dopolnjujeta in nadgrajujeta, sta gonilni sili etnoloških prireditev in po svojih zamislih izdelujeta rekvizite, (zlasti Rajko) zbirata etnološko dediščino, kreirata in izdelujeta scene, pripravljata vsebino in veliko energije vložita v vključevanje ostalih članov društva. Sta polna idej, s katerimi popestrita prireditve in dogodke.
Redno se udeležujeta akcij urejanja in čiščenja okolja, sta med najbolj aktivnimi udeleženci,   prevzemata skrb za mobilno prireditveni prostor, kar je pomembna naloga našega društva, vendar ne samo v času akcij, temveč skozi celo leto.
S svojimi predlogi, pobudami in lastnim zgledom sta vzor članom društva, saj s svojim aktivnim in prostovoljnim delom, veliko prispevata tako k prepoznavnosti društva kot samega kraja Snovika, Tuhinjske doline, Občine Kamnik in Slovenije.