Skoči na vsebino
Domov » Novice » Tuhinjska dolina se še naprej povezuje

Tuhinjska dolina se še naprej povezuje

Na povabilo Turističnega društva Tuhinjska dolina, so se v Termah Snovik ponovno srečali predstavniki društev, krajevnih skupnosti, šole, turističnih ponudnikov, potovalne agencije in člani turističnega društva Tuhinjska dolina, skratka vsi tisti, ki se zavzemamo za kvaliteto življenja in večjo prepoznavnost Tuhinjske doline, ki jo bomo dosegli s povezovanjem in skupno promocijo. Na srečanju je bil prisoten tudi župan g. Matej Slapar in nekdanji v.d. direktor Zavoda za turizem in podjetništvo občine Kamnik g. Franci Kramar.
Prisotni so na kratko predstavili izvedene aktivnosti v zadnjem obdobju in razkrili tudi nekaj prihodnjih načrtov.
Župan Matej Slapar se je zbranim zahvali za njih trud in prizadevnost za doprinos k prepoznavnosti ne le Tuhinjske doline, ampak tudi občine. Prisotne je seznanil z aktivnostmi, ki se trenutno izvajajo oziroma so planirane v dolini. Obnavlja se trško jedro in kanalizacija v Motniku, pločnik v Špitaliču, izvaja se varna pot v šolo v Šmartnem, urejajo se razen lokalne ceste. G. Kramar iz Zavoda za turizem in podjetništvo Kamnik je najprej opravičil direktorja, ki se srečanja zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti. Poudari je odlično sodelovanje z društvi iz doline, predvsem s Turističnemu društvu Tuhinjska dolina, kateremu so finančno pomagali pri postavitvi drsališča. S skupnimi močmi je bil ponatisnjen zemljevid tematskih pohodnih poti v dolini. Tudi direktor Term Snovik g. Predrag Canjko je izpostavil dobro sodelovanje z različnimi akterji v dolini.
V nadaljevanju je beseda tekla o pomembnosti in pohvalah izdajanja časopisa Tuhinjski glas. Bili smo mnenja, če so zadeve zapisane, bo to ostalo tudi zanamcem in bodo seznanjeni kaj se je nekoč delalo v Tuhinjski dolini, o kanalizaciji in pločniku v Snoviku, ki pa po besedah župana ni v kratkoročnemu planu. Pogovarjali smo se tudi o nujnosti nadaljevanja izgradnje kolesarske poti Kamnik – Vransko, ter o povezavi tematske poti Snovik – Sela in obnovitvi tabel Gora- Snovik – Poljana, o pozitivno sprejeti novi aktivnosti – šola zdravja, ki vsako jutro med tednom poteka pri oz. v šotoru pri Termah Snovik.
Predstavili so se tudi turistični ponudniki in izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem s Termami Snovik, kot tudi Turističnemu društvom.
Turistično društvo je izdelalo novo spletno stran, kot destinacijsko spletno stran. Na strani so posebej prikazani turistični ponudniki iz doline.
Dne 19.6. 2021 bo Turistično društvo Tuhinjska dolina v sodelovanju z Občino Kamnik priredilo glasbeni večer VSE NAJBOLJŠE SLOVENIJA, ki pa zaradi epidemije, ne bo potekal v takšnih razsežnostih, kot smo se prvotno zamislili, srečanje Tuhinjcev, ki so se preselili v druge kraje.
Gospod Hribar je prisotne seznanil tudi z nadaljnjimi investicijami v Termah Snovik – izgradnjo hotela in izgradnjo pokritega olimpijskega bazena. Še pred tem, pa bo potrebno pridobiti spremembo prostorskega načrta.
Naslednje vikend bo v Termah Snovik vseslovenski turistični start up vikend, namenjen za dober začetek nove poslovne poti novih, mladih, inovativnih, podjetnih posameznikov, podjetij, startup-ov in ekip. Občina je odprt razpis za podporo najboljšim poslovnim idejam s področja turizma.
Pri Turistični zvezi Slovenije letos poteka akcija – sončna Slovenija, zato je Matevž Hribar, ki sicer skrbi za sončnice in sončno Tuhinjsko dolino posejal, še več le-teh. G. županu se predlaga, da občina participira zasaditev in vzgojo sončnic. Z privolitvijo župana, se bodo posadile tudi na Potoku, na zemljišču, ki je javno dobro, na mestu kjer so domačini zasadili lipo, društvo pa je postavilo počivalno klop.
S ciljem, da Tuhinjska dolina postane celovita turistična destinacija, so se sodelujoči strinjali, da bodo promovirali drug drugega. Na koncu, pa ugotovili, da so takšna srečanja ter povezovanja nuja, če hočemo da se naša dolino turistično razvija, ob enem pa ostaja neokrnjena zelena dolina, ki vabi in nudi oddih v naravi.