Skoči na vsebino
Domov » Novice » Zelena Tuhinjska dolina, ki vabi, nudi, daje oddih v naravi

Zelena Tuhinjska dolina, ki vabi, nudi, daje oddih v naravi

Turistično društvo Tuhinjska dolina se je na sejmu Turizem in prosti čas predstavilo pod sloganom Zelena Tuhinjska dolina, ki vabi, nudi, daje oddih v naravi. Obiskovalci sejma so izkazali veliko zanimanja za spoznavanje naše doline. Zato je Turistično društvo Tuhinjska dolina v začetku marca povabilo na skupno srečanje predstavnike krajevnih skupnosti, šole, turističnih, kulturnih, športnih in ostalih društev, ki se zavzemajo za večjo prepoznavnost Tuhinjske doline in kakovost življenja domačinov, saj so srečanja priložnost za boljše sodelovanje, medsebojno spoznavanje, stičišče novih idej, pobud in različnih praks.

Udeležba je bila zelo zadovoljiva, saj so se zbrali predstavniki od Nevelj do Motnika. Zelo vzpodbudno je dejstvo, da se je srečanja udeležil tudi župan, g. Matej Slapar, ki je podprl prizadevanja prisotnih s konkretnim razmišljanjem in predlogi. Zbrani predstavniki so predstavili svoje predloge glede možnosti in priložnosti razvoja turizma v dolini. Skupna ugotovitev je bila, da so se z ustanovitvijo Term Snovik odprle številne možnosti in priložnosti razvoja turizma tako v dolini kot na Kamniškem. 

Prisotni so se dogovorili, da se dosedanja ponudba Tuhinjske doline predstavi v skupnem promocijskem katalogu in digitalni obliki. Zaradi pestrosti najrazličnejših prireditev v našem okolju bi bilo smiselno pripraviti usklajen koledar in poskrbeti za medsebojno informiranje. V nadaljevanju so se zbrani dogovorili glede celovitejše predstavitve dogajanja v Tuhinjskem glasu, skupno pa so ugotovili, da je potrebno izkoristiti tudi potencial družbenih omrežij glede rednih objav ter stalen stik s sledilci, strankami in kupci. Tekla je tudi razprava o pobudi, da bi v letu 2021 ob 30. Obletnici naše države organizirali slovesnost z naslovom Vse najboljše, Slovenija. V ta namen je bil ustanovljen organizacijski odbor, v katerem je tudi župan Matej Slapar. Srečanje bo potekalo tri dni, 11., 12. in 13. junija 2021 v šotoru pri Termah Snovik. Povabili bomo vse Tuhinjke in Tuhinjce, ki jih je življenjska pot zanesla v tuje kraje, bodisi znotraj naše domovine, bodisi v tujino. Turistično društvo Tuhinjska dolina si prizadeva za snovanje, povezovanje, koordinacijo in aktivnosti prebivalcev, turističnih delavcev ter sooblikovanje turističnega razvoja, turistične ponudbe v kraju, občini in regiji, kar mu z ljudmi, naklonjenimi turizmu, bolj ali manj tudi uspeva.

Jožica Hribar, Tuhinjski glas