Skoči na vsebino

Turistično društvo Tuhinjska dolina

Turistično društvo Tuhinjska dolina je prostovoljno društvo, v katerem se združujejo krajani, ki znotraj društva uresničujejo svoje interese. Temeljni namen njihovega delovanja pa je pospešiti turizem, izboljšati možnosti rekreacije in promovirati kraje v Tuhinjski dolini v turistične namene. 

Društvo je bilo ustanovljeno 15. decembra 2005. V društvo so se vključili lokalni prebivalci, pridružujejo se tudi člani drugih obstoječih društev na destinaciji. Poslanstvo Turističnega društva Tuhinjska dolina je povečanje turistične prepoznavnosti in privlačnosti destinacije ter izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Društvo je organizirano v več interesnih sekcijah, ki razvijajo dejavnosti in proizvode na različnih področjih. V izvedbo dejavnosti se pridružujejo tudi učenci OŠ Šmartno v Tuhinju, ki obiskujejo različne krožke in projekte, povezane s turizmom.  Na ta način društvo skrbi za razvoj turističnega podmladka v dolini.

 

Turistično društvo se aktivno povezuje z različnimi organizacijami in drugimi društvi ter tako pridobiva dodatna finančna sredstva, novo znanje in razvija nove integralne produkte. V letu 2019 je društvo s pomočjo razpisa pridobilo mobilni prireditveni prostor, ki pomeni veliko pridobitev za destinacijo z vidika organizacije dogodkov in drugih aktivnosti z zagotovljenim pokritim prostorom.

Člani društva se vsako leto udeležijo različnih sejmov, na katerih predstavljajo dejavnosti društva in destinacijo. Sodelujejo tudi v različnih radijskih in televizijskih oddajah. V letu 2020 je društvo pridobilo status nevladne organizacije in se vključilo v projekt Nevladne organizacije s potencialom, s pomočjo katerega bo tudi v prihodnje nadgrajevalo svoje delo.

Poslanstvo društva

Poslanstvo Turističnega društva Tuhinjska dolina je ustvarjanje sožitja generacij, skrb za  naravno in kulturno dediščino ter ohranjanje tradicije. Zavzema se za kakovost življenja prebivalcev  in promovira kraje v Tuhinjski dolini v turistične namene. Povezuje se z ostalimi društvi v dolini ter skrbi za turistično prepoznavnost in privlačnost doline.

Vizija društva

Turistično društvo se zavzema za kakovost življenja prebivalcev Tuhinjske doline in stremi k povezovanju domačinov z namenom pospeševanja turističnih dejavnosti v Tuhinjski dolini. V društvo se aktivno vključuje vedno več mladih, ki skupaj z obstoječimi člani medgeneracijsko prenašajo lastna znanja in ohranjajo kulturno in naravno dediščino. Društvo si prizadeva doseči profesionalizacijo in želi dvigniti delovanje na višjo raven. Z uspešno promocijo povečuje prepoznavnost Tuhinjske doline kot destinacije. Ohranja lastne dogodke in skupaj s partnerji ustvarja dogodke z novimi vsebinami, s čimer dosega večjo zasedenost prireditvenega prostora ter privablja goste iz vseh slovenskih regij.

Pisma Tuhinjske doline

Ostanite v stiku s Tuhinjsko dolino, enkrat mesečno boste prejeli ideje za izlete in aktivnosti.

Osnovni podatki

Turistično društvo Tuhinjska dolina
Snovik 7
1219 Laze v Tuhinju

Predsednik: Ivan Hribar
Telefon: 041 633 779
E-mail: info@td-tuhinjskadolina.si

Davčna številka: 94164479
Matična številka: 1915827000
Transakcijski račun: SI56 03103-1000473861