Skoči na vsebino

Postani član

Želiš postati naš član? Odlično, izpolni spodnji obrazec …


S članstvom v našem društvu boš prispeval k razvoju Tuhinjske doline; prispeval boš k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, spodbudil turistično prepoznavnost doline ter se povezoval z drugimi društvi na področjih etnoloških aktivnosti, spodbujanja kolesarjenja in pohodništva.


In ne pozabi, da boš z vključitvijo popestril tudi svoje družabno življenje, saj boš spoznal nove ljudi, sodelovanje v društvu pa ponuja tudi mnogo možnosti za zabavo.

Pristopna izjava Turističnega društva Tuhinjska dolina

Kdo lahko postane član Turističnega društva Tuhinjska dolina in katere so ugodnosti članov?

Član TD Tuhinjska dolina lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki podpiše pristopno izjavo, za mladoletne pa je potrebno pisno soglasje staršev. Člani imajo pravico do aktivnega sooblikovanja dela društva, sodelujejo na občnem zboru, volijo in so voljeni v organe društva, dajejo predloge in pritožbe v zvezi z delom društva in koristijo tudi ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v društvu.
Letna članarina znaša 10,00 € za prvega člana družine, za ostale člane družine 8,00 €, otroci 3,00 €, člani pa imajo naslednje ugodnosti:

  •  brezplačna udeležba na izobraževanjih in delavnicah,
  • brezplačna stojnica na dogodkih,
  • cenejša vstopnica za zabavne vsebine, ki jih pripravlja društvo (stand-up, koncerti,…)

Z izpolnitvijo obrazca izjavljam, da želim postati član/članica Turističnega društva Tuhinjska dolina in sprejemam statut društva ter sem se pripravljen/pripravljena ravnati po njem.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.


Za vse dodatne informacije smo na voljo na info@td-tuhinjskadolina.si oz. na telefonski številki 051 346 900 (Pavla Tomec).

Članstvo in varovanje osebnih podatkov

Z izpolnitvijo obrazca izjavljam, da želim postati član-ica Turističnega društva Tuhinjska dolina in sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na info@td-tuhinjskadolina.si oz. na telefonsko številko 051-346-900 (Pavla Tomec).