Skoči na vsebino

Projekti

Aktualni projekti:

Status: v teku
Trajanje projekta: junij 2020 – oktober 2021
Nosilec projekta: Terme Snovik d. o. o.
Partner projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina
Skupna vrednost projekta brez DDV: 189.611,06 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 57.555,55 76.659,52 EUR

Opis projekta:

Turistično društvo Tuhinjska dolina v projektu Večnamenski prostor kot priložnost za izboljšanje destinacijskega managementa sodeluje kot partner Term Snovik.

Z novim večnamenskim prostorom bodo Terme Snovik zaokrožile celovito ponudbo za večje skupine za izvajanje raznih izobraževanj, team buildingov, srečanj,.. , saj imajo tudi ustrezne nastanitvene možnosti s kakovostno storitveno ponudbo.

TD Tuhinjska dolina bo v okviru projekta pridobilo sodobno IKT opremo, organiziralo tržnice ter se povezovalo z lokalnimi ponudniki in društvi. Terme Snovik bodo vključevale zainteresirane deležnike v vse ostale programe aktivnosti operacije, ki se bodo odvijale v večnamenskem prostoru (družabni dogodki, izobraževalna dejavnost, animacijski program, skupni programi).

Status: v teku
Trajanje projekta: november 2019 – januar 2022
Prijavitelj: Društvo za razvoj podeželja LAZ
Projektno partnerstvo: Turistično društvo Tuhinjska dolina, Županova jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje, TD Cerovo
Skupna vrednost projekta vseh sodelujočih društev: 200.000,0 €, projekt financira financira Ministrstvo za javno upravo

Opis projekta:
Društva bodo s projektom skozi partnerstvo in vzajemno sinergijo 4-ih lokalnih turističnih društev na treh podeželskih mikroobmočjih s turističnim potencialom (Tuhinjska dolina, Jablaniška dolina, območje občine Grosuplje) prispevali k profesionalizaciji na področju trženja že obstoječih ter novih storitev/aktivnosti. Projekt bo prispeval k večji in bolj ciljno orientirani prisotnosti ponudbe turističnih društev na trgu. Poleg nove dodatne ponudbe bo razvit tudi nov integralni turistični produkt, ki bo vse 3 destinacije smiselno povezal. Projekt omogoča 4 delovna mesta s področja trženja, PR, digitalnega marketinga, organizacije dogodkov in razvoja novih storitev, katera bodo prispevala k večji obiskanosti ter trženju turistične ponudbe ter obenem pripomogla k profesionalizaciji turističnih organizacij. Povečana operativna zmogljivost organizacij bo pozitivno prispevala k povečanju pridobitvene dejavnosti TD društev ter hkrati prispevala k trajnosti delovnih mest in k uresničevanju vizije društev.

V decembru 2019 je Turistično društvo Tuhinjska pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, saj s svojim delom prispeva k skupnemu cilju, razvoju turizma na območju Tuhinjske doline in občine Kamnik.

V mesecu aprilu 2020 nam je Stičišče Središče kot izbrani nevladni organizaciji ponudilo možnost vključitve v program “NVO s potencialom“ (NVO – nevladna organizacija). Gre za program razvojno naravnanih organizacij, ki želimo svojo dejavnost širiti in dvigniti na višji nivo, hkrati pa imamo za to dobro vzpostavljene temelje in priložnosti v okolju.

Imenovana je bila ekipa šestih članic, ki so bile deležne prilagojene in poglobljene podpore pri krepitvi našega društva s strani Stičišča Središča in zunanjih strokovnih izvajalcev. Skupaj so izdelale načrt krepitve društva in sooblikovale cilje, ki jih želimo doseči v določenem časovnem obdobju.

S prizadevanjem članic ekipe, podporo članov društva in v okviru projekta NVO s potencialom želi društvo na področju turizma na našem območju narediti korake naprej in aktivno prispevati k razvoju okolja.

 

Status: zaključen
Trajanje projekta: oktober 2017 – junij 2018
Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina
Partner projekta: Terme Snovik d. o. o.
Skupna vrednost projekta brez DDV: 142.307,07 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 76.659,52 EUR

Opis projekta:
Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga lokalna društva že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in prireditve na območju Tuhinjske doline. S postavitvijo mobilnega šotora, ki je bil nabavljen iz naslova tega projekta, lahko prireditve po novem potekajo ne glede na vremenske razmere tudi v slabšem vremenu, kar v preteklosti ni bilo samoumevno. Obenem je projekt omogočil intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma v tem delu Slovenije. V okviru projekta so bila izvedena izobraževanja lokalnih turističnih ponudnikov ter organizirane tradicionalne prireditve, ki jih v Turističnem društvu Tuhinjska dolina v sodelovanju s Termami Snovik ves čas nadgrajujejo. Pri aktivnostih sodelujejo z lokalnimi in okoliškimi ponudniki iz Srca Slovenije.
Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa prispeva k uresničevanju le teh.